اوقات شرعی روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار معارف ایرنا، اوقات شرعی نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان در تهران و مراکز استان‌ها به شرح زیر است:

* اراک:
اذان صبح 5:13 دقیقه، اذان ظهر 13:04 دقیقه، اذان مغرب 19:47 دقیقه

* اردبیل:
اذان صبح 5:09 دقیقه، اذان ظهر 13:09 دقیقه، اذان مغرب 19:57دقیقه

* ارومیه:
اذان صبح 5:23 دقیقه، اذان ظهر 13:22 دقیقه، اذان مغرب 20:08 دقیقه

* اصفهان:
اذان صبح 5:08 دقیقه، اذان ظهر 13:56 دقیقه، اذان مغرب 19:38 دقیقه

* اهواز:
اذان صبح 5:23 دقیقه، اذان ظهر 13:08 دقیقه، اذان مغرب 19:48 دقیقه

* ایلام:
اذان صبح 5:27 دقیقه، اذان ظهر 13:17 دقیقه، اذان مغرب20:00 دقیقه

* بجنورد:
اذان صبح 4:35 دقیقه، اذان ظهر 12:33 دقیقه، اذان مغرب 19:20 دقیقه

* بندر عباس:
اذان صبح 4:49 دقیقه، اذان ظهر 12:38 دقیقه، اذان مغرب 19:14 دقیقه

* بوشهر:
اذان صبح 5:18 دقیقه، اذان ظهر 12:59 دقیقه، اذان مغرب 19:37 دقیقه

* بیرجند:
اذان صبح 4:38 د قیقه، اذان ظهر 12:26 دقیقه، اذان مغرب 19:08 دقیقه

* تبریز:
اذان صبح 5:18 دقیقه، اذان ظهر 13:18 دقیقه، اذان مغرب 20:05 دقیقه

* تهران:
اذان صبح 5:03 دقیقه، اذان ظهر 12:57 دقیقه، اذان مغرب 19:39 دقیقه

* خرم‌آباد:
اذان صبح 5:20 دقیقه، اذان ظهر 13:09 دقیقه، اذان مغرب 19:51 دقیقه

رشت:
اذان صبح 5:07 دقیقه، اذان ظهر 13:04 دقیقه، اذان مغرب 19:51دقیقه

* زاهدان:
اذان صبح 4:37 دقیقه، اذان ظهر 12:19 دقیقه، اذان مغرب 18:58 دقیقه

* زنجان:
اذان صبح 5:12 دقیقه، اذان ظهر 13:09 دقیقه، اذان مغرب 19:55دقیقه

* ساری:
اذان صبح 4:54 دقیقه، اذان ظهر 12:50 دقیقه، اذان مغرب 19:36 دقیقه

* سمنان:
اذان صبح 4:55 دقیقه، اذان ظهر 12:49 دقیقه، اذان مغرب 19:34 دقیقه

* سنندج:
اذان صبح 5:21 دقیقه، اذان ظهر 13:15دقیقه، اذان مغرب 19:59 دقیقه

* شهرکرد:
اذان صبح 5:12 دقیقه، اذان ظهر 12:59 دقیقه، اذان مغرب 19:40 دقیقه

* شیراز:
اذان صبح 5:10 دقیقه، اذان ظهر 12:53 دقیقه، اذان مغرب 19:31 دقیقه

* قزوین:
اذان صبح 5:07 دقیقه، اذان ظهر 13:03 دقیقه، اذان مغرب 19:48 دقیقه

* قم:
اذان صبح 5:07 دقیقه، اذان ظهر 12:59دقیقه، اذان مغرب 19:43 دقیقه

* کرمان:
اذان صبح 4:51 دقیقه، اذان ظهر 12:34 دقیقه، اذان مغرب 19:14 دقیقه

* کرمانشاه:
اذان صبح 5:23 دقیقه، اذان ظهر 13:14 دقیقه، اذان مغرب 19:58 دقیقه

* گرگان:
اذان صبح 4:48 دقیقه، اذان ظهر 12:45 دقیقه، اذان مغرب 19:31 دقیقه

* مشهد:
اذان صبح 4:29 دقیقه، اذان ظهر 12:24 دقیقه، اذان مغرب 19:10 دقیقه

* همدان:
اذان صبح 5:16 دقیقه، اذان ظهر 13:09 دقیقه، اذان مغرب 19:52 دقیقه

* یاسوج:
اذان صبح 5:12 دقیقه، اذان ظهر 12:56 دقیقه، اذان مغرب 19:36 دقیقه

* یزد:

/ 0 نظر / 11 بازدید