کتاب معنای شمایل ها منتشر شد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ازانتشارات سوره مهر، این کتاب تولید پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری است که توسط " لئونید اوسپنسکی" و " ولادیمیر لوسکی" نوشته شده است.
داوودی، درباره انتخاب این کتاب برای ترجمه گفت: مقصود نهایی از ترجمه کتاب های موضوعی هنر و مسیحیت ،این است که هنر دینی را به عنوان هنر متعهد بسط دهند.
وی با بیان اینکه " معنای شمایل ها" کتابی است در حوزه تاریخ هنر که در آن به بررسی و تحلیل نقاشی های مذهبی روسی در دوره قرون وسطی می پردازد، افزود: روش تالیف این کتاب روشی خاص و سازگار با ملزومات مطالعه تاریخی در حوزه هنر است که در آن ارتباط میان مذهب و سنت های فرهنگی و ارتباط میان نقاشی و روایت مذهبی با توجه به پیوند میان شمایل نگاری و متون مذهبی به خوبی نمایان شده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید