حشرات جایگزین موشهای آزمایشگاهی می شوند

به گزارش رویترز، زیست شناسان کشف کرده اند که سلول های مهم خاصی در پستانداران و حشرات، وقتی که هدف عفونت قرار می گیرند واکنشی شبیه هم دارند و واکنش های شیمیایی مشابهی برای مبارزه با عفونت از خود بروز می دهند.
این یافته ها می تواند به این معنا باشد که دیگر نیازی به 80 درصد از موش های مورد استفاده برای آزمایش ترکیبات دارویی جدید نیست، که این امر می تواند صرفه جویی اقتصادی و زمانی قابل توجهی برای شرکت های دارو سازی به همراه داشته باشد.
دکتر "کوین کاواناگ" زیست شناس دانشگاه ملی ایرلند و مجری این تحقیقات گفت: اکنون استفاده از لارو حشرات برای انجام آزمایش های اولیه داروهای جدید و بعد استفاده از موشها برای تایید نتایج امری رایج است.
نتایج این تحقیقات در نشست عمومی انجمن میکروبیولوژی در ادینبرو ارائه شد.
زمایش بر روی حشرات سریعتر است و نتیجه آن طی 48 ساعت مشخص می شود؛ این در حالی است که آزمایش داروها بر روی موش ها معمولا چهار تا شش هفته طول می کشد.
همچنین آزمایش بر روی حشرات بسیار باصرفه تر و ارزان تر تمام می شود.
کاوانگ و همکارانش دریافتند: نوتروفیل ها یا همان گلبول های سفیدی که بخشی از سیستم ایمنی پستانداران را تشکیل می دهد وهماتوسیت ها، یا همان سلول هایی که وظیفه مشابهی را در حشرات به عهده دارند، به یک شیوه به میکروب های عفونی واکنش نشان می دهند.
محققان دریافتند سلول های پستانداران و حشرات، مواد شیمیایی با ساختار مشابهی تولید می کنند که به سطح سلول رفته و میکروب های مهاجم را از بین می برند. سلول های ایمنی میکروب ها را احاطه می کنند و برای تجزیه آنها از خود آنزیم ترشح می نمایند.
این پژوهشگران می گویند از حشرات به جای پستانداران استفاده کردند تا چگونگی بیماری زایی باکتری ها و یا قارچ ها را مشخص کنند و ارتباط مناسبی را بین نتایج حاصل از آزمایش بر روی حشرات و پستانداران پیدا کردند.

/ 0 نظر / 11 بازدید